44899001-5 (21)98+


تور صربستان ( بلگراد ) 4 شب

Hotel Srbija

8.0
Voždovac (ووژدوواچ) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 31 خرداد 06:50
قشم ایر
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  محلی
 • راهنما

  فارسی زبان
2950000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Hotel Srbija

8.0
Voždovac (ووژدوواچ) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 2 تیر 08:00
Iran Air
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  محلی
 • راهنما

  فارسی زبان
2950000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Compass River City Boatel

7.7
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 2 تیر 08:00
Iran Air
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  محلی
 • راهنما

  فارسی زبان
2950000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 4 شب

Holiday Inn Belgrade

8.9
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 31 خرداد 06:50
قشم ایر
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  محلی
 • راهنما

  فارسی زبان
3250000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Hotel Admiral Arena Garni

8.3
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 2 تیر 08:00
Iran Air
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  محلی
 • راهنما

  فارسی زبان
3250000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Hotel Srbija Garden Ex Garni

8.8
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 2 تیر 08:00
Iran Air
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  محلی
 • راهنما

  فارسی زبان
3350000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Radisson Blu Old Mill Belgrade

9.1
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 2 تیر 08:00
Iran Air
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  محلی
 • راهنما

  فارسی زبان
3550000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Holiday Inn Belgrade

8.9
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 2 تیر 08:00
Iran Air
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  محلی
 • راهنما

  فارسی زبان
3550000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 4 شب

Zira Hotel Belgrade

8.9
Palilula (پالی لولا) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 31 خرداد 06:50
قشم ایر
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  محلی
 • راهنما

  فارسی زبان
3590000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Hyatt Regency Belgrade

9.1
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 2 تیر 08:00
Iran Air
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  محلی
 • راهنما

  فارسی زبان
3800000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی