44899001-5 (21)98+


تور امارات (دبی) 3 شب

Empire Hotel Apartment

AHMAD PLAZA BUILDING(ساختمان احمد ) ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 23 مهر 08:00
ماهان
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3800000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور امارات (دبی) 3 شب

Empire Hotel Apartment

AHMAD PLAZA BUILDING(ساختمان احمد ) ,Dubai (دوبی)

Standard | Half Board with Lunch


حرکت : دوشنبه 23 مهر 08:00
ماهان
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3930000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور امارات (دبی) 3 شب

Sadaf Hotel

5.8
Al rigga road (جاده ریجه) ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 23 مهر 08:00
ماهان
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4120000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور امارات (دبی) 3 شب

Sadaf Hotel

5.8
Al rigga road (جاده ریجه) ,Dubai (دوبی)

Standard | Half Board with Lunch


حرکت : دوشنبه 23 مهر 08:00
ماهان
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4320000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور امارات (دبی) 3 شب

Delmon Hotel

6.3
Al riqqa st (خیابان ریکا) ,Dubai (دوبی)

Deluxe | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 23 مهر 08:00
ماهان
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4330000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور امارات (دبی) 3 شب

Nihal Hotel

6.0
Dubai ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 23 مهر 08:00
ماهان
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4410000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور امارات (دبی) 3 شب

Orchid Hotel Dubai

6.0
Al riqqa st (خیابان ریکا) ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 23 مهر 08:00
ماهان
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4410000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور امارات (دبی) 3 شب

Grand Central Hotel

7.3
Al rigga road (جاده ریجه) ,Dubai (دوبی)

Deluxe | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 23 مهر 08:00
ماهان
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4630000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور امارات (دبی) 3 شب

Avenue Hotel Dubai

7.4
Dubai ,Dubai (دوبی)

Premium | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 23 مهر 08:00
ماهان
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4670000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور امارات (دبی) 3 شب

Grand Central Hotel

7.3
Al rigga road (جاده ریجه) ,Dubai (دوبی)

Superior | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 23 مهر 08:00
ماهان
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4690000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی